מצא שותף של ABBYY

Software Sources

Address: 64B Hasharon str, 43352 Ra'anana, Israel
Phone: +972-9-7714578
Fax: + 972-9-7712194
E-mail: info@abbyy.co.il
Web: http://www.abbyy.co.il


בכל שאלה או הצעה, פנה לסניף המקומי של ABBYY שאחראי על המדינה שלך:


ABBYY Ukraine

Address: P.O. Box 23, 02002 Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 490 9999
Fax: +38 044 490 9461
E-mail: sales@abbyy.ua