ABBYY Scan Station

ABBYY Scan Stationהיא תוכנה קלה המשמשת לסריקת מסמכים, הן עבור סריקת כמות גדולה של מסמכים באמצעות סורקים מקצועיים והן עבור סריקה יום-יומית של מסמכים בכמות קטנה.

עם ABBYY Scan Station ניתן להפוך מסמכים מודפסים לידע נגיש ומובנה תוך דקות בלבד, באמצעות כל מכשיר סריקה.

 

שים לב: ABBYY Scan Station מופצת בארצות מזרח אירופה וחבר המדינות בלבד.

היתרונות

Necessary post-scan image enhancement tools

כלים חיוניים לעריכה לאחר הסריקה

שינוי קנה מידה מהיר, סיבוב, תיקון עיוותים, צמצום רעשים, עריכת טקסט, היפוך צבעים ועוד.

למידע נוסף ›

Organizing 
multi-page documents

סידור מסמכים תוך כדי עבודה

הפרדת מסמכים אוטומטית על ידי החלה של ספירת עמודים, ברקודים או קודי תיקון ועמודים ריקים.

למידע נוסף ›

Intuitive interface of scanning system

ממשק אינטואיטיבי וקל לשימוש

ABBYY Scan Station מסוגלת לסרוק מסמכים מיידית, כך שאתה חוסך משמעותית על הדרכת העובדים.

למידע נוסף ›